PUKKDATABASEN

Forekomstområde 166464
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gulestø
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bremanger (1118-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 290872 Y-koord: 6852566
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøvetatt område sør for Frøysjøen i sandstein. Det er tatt en prøve i vegskjæring, og en prøve er boret og sprengt ut. 2007: Området planlegges utviklet til steinbrudd, men det foreløpig ikke gjort inngrep i terrenget. Vurderes som nasjonalt viktig forekomst.

Bilder
1. Prøvepunkt

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse