PUKKDATABASEN

Forekomstområde 167057
Heim (5055) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjøbergsheia
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hemne (1421-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 505959 Y-koord: 7029416
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Området som er kartlagt m.h.t. etablering av et stort kystnært pukkverk, ligger ut mot Bjørkøyfjorden. Forekomsten omfatter de to områdene Kammen og Gjøbergsheia. De er ikke prøvetatt, men typelokaliten 506 Kattavikneset, som ligger i den samme bergarten i strandsonen, representerer forekomsten. Området vurderes som meget godt egnet for uttak og forekomsten vurderes som en viktig byggeråstoffressurs.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse