PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168207
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Hausvik pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngdal (1411-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 381158 Y-koord: 6435915
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Pukkverk etablert i 2000 med kystnær beliggenhet med tanke på eksport. Konflikt med nærliggende bebyggelse. Virksomheten har ligget i stillstand noen år. Ved tilstøtenede område ble ny uttaksvirksomhet satt i gang våren 2008 med produksjon av kystsikringsstein.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 381068 Y-koord: 6435911

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Oversiktsbilde


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse