PUKKDATABASEN

Forekomstområde 168718
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Roverud
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581766 Y-koord: 6772014
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sparagmitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd hvor det er grovknust en del masser som etter behov blir transportert til Hovemoen for videre foredling. Forekomsten ligger i skogsterreng uten innsyn fra nærområdene og med søppel/gjennvinningsstation som nærmeste nabo. Stuffhøyden er 8-10 meter og bergarten en mørk grå sandstein (sparagmitt) med gode mekaniske egenskaper. Forekomsten er en meget viktig ressurs som byggeråstoff.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 581457 Y-koord: 6771952

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Sparagmitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot nord-nordøst


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse