PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169064
Halden (3001) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Svingen Pukkverk
(Sist oppdatert 16.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Halden (1913-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 630195 Y-koord: 6556821
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Svingen pukkverk ligger ca. 5 km vest for Halden og driver uttak over et stort område. Bergarten det drives på er en amfibolittisk gneis med store variasjoner i sammensetning. Oftest er bergarten middels til grovkornig og med enkelte pegmatittganger som gjennomskjærer den.

I bruddet ligger et stort produksjonsanlegg hvor det produseres mange fraksjoner. Det tas årlig ut store volum som blir benyttet til faste vegdekker, bære- og forsterkningslag, betong og andre formål. Forekomsten er meget viktig for tilførsel av byggeråstoff til Halden kommune og nabokommuner.

Bilder
1. Panorama av dagbruddet sett mot sør
2. Hovedbergart gneis i blotning
3. Produksjonsanlegg

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 629993 Y-koord: 6556961

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde tatt mot øst
2. Bilde tatt mot vest
3. Bilde tatt mot sør


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse