PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169516
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skogberget
(Sist oppdatert 24.okt.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 618879 Y-koord: 6842633
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Sporadisk uttak der det er tatt ut masser for bl.a. elveforbygning.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 618918 Y-koord: 6842592

Betydning :
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Panorama av bruddet


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse