PUKKDATABASEN

Forekomstområde 169741
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørndalen pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordagutu (1713-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530785 Y-koord: 6568632
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nyetablert pukkuttak 2003. Hovedbergarten i området er en gneisgranitt.

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 530705 Y-koord: 6568684

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Gneisgranitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse