PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170796
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyrstad
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Måløy (1118-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297968 Y-koord: 6856537
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk der massene tas ut på fjellet og transporteres til sjø/kaianlegg via en styrtsjakt og stoll. Verket produserer for eksport. 2007: Uttaket er utvidet og produserer opp mot 2 millioner tonn årlig. Stor utskipningskai. Masene sendes uforedlet i fraksjon 0-150 mm bulk til Nederland.

Bilder
1. Bildet er tatt fra sørsida av Nordgulen.
2. Bruddet fra lufta
3. Utsikningsanlegg sett fra lufta
4. Fra utskipningsanlegget 1
5. Fra utskipningsanlegget 2
6. Utskipningsanlegget sett fra Nordgulen

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 297854 Y-koord: 6856093

Betydning : Internasjonal betydning
Dom. bergart : Sandstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse