PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170820
Kinn (4602) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seljestokken
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Florø (1118-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 287513 Y-koord: 6844314
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Sedimentær bergart Dominerende bergart : Sandstein
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Prøven er utsprengt av grunneier, Torleif Seljestokken. tidligere er forekomsten benevnt som Bjørkliskardet.
2007: Stort brudd under utvikling. Godkjent reguleringsplan. I løpet av 2007 har de første 3 båtlaster med sandstein gått til Nederland. Bruddet vil ligge godt avskjermet.
2008: Bruddet og knuse- og sikteanlegger forbedret ytterligere. Planer om en årlig produksjon på 1 million tonn. Avtale med grunneierne løper i 70 år.
Forekomsten er nasjonalt viktig.

Bilder
1. Bruddet sett mot øst
2. Bruddet sett mot øst
3. Bruddet sett mot sør
4. Bruddet sett mot sørvest
5. Klargjøring før brudd
6. Kaianlegg

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 287203 Y-koord: 6844202

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Sandstein
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse