PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170859
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikeneset
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346586 Y-koord: 6573468
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er en gneis. Området ligger noe høyt, ca. 300m o.h. med bratt terreng ned mot fjorden. Det er ingen bebyggelse i området. Driften vil være skjermet mot innsyn.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse