PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170880
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilaneset
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344674 Y-koord: 6578488
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en gneis (grunnfjell). Topografien er relativt gunstig for pukkverksdrift. Det går veg fram til det mulige uttaksområdet. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Avstand til nærmeste hus er ca. 500 meter. Området må prøvetas for å avklare kvaliteten til bergarten.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse