PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170882
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Langvika
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343109 Y-koord: 6577990
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en gneisgranitt (grunnfjell). Området strekker seg fra fjorden og opp mot ca 150 moh. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Området må prøvetas for å avklare kvaliteten til bergarten.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse