PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170884
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Orevika
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342912 Y-koord: 6592250
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en foliert granodioritt/kvartsdioritt (grunnfjell). Området er en utstikkende odde med relativt bratt topografi. Det går veg forbi det mulige uttaksområdet. Det er liten bebyggelse i nærheten, men avstand til nærmeste og eneste hus er kun 100-150 meter.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse