PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170888
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Husvika
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325580 Y-koord: 6594040
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en granitt(grunnfjell). Området strekker sef fra sjøen og opp mot ca. 115 m o.h. Det er ingen bebyggelse i området omkring.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse