PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170895
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sauaskolten
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338126 Y-koord: 6591530
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra ca. 150 moh. og opp til 250 moh. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er ingen bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste byggelse er ca. 1 km.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse