PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170897
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vatlandsvågen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331595 Y-koord: 6588828
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolket som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra sjøen og opp mot ca. 150m o.h. i skrånende terreng med gunstig topografi for pukkproduksjon. Det er noe bebyggelse i området omkring. Avstand til nærmeste bebyggelse er ca. 400 m.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse