PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170912
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bakken
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343912 Y-koord: 6545010
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er tolkt som en granitt (grunnfjell). Området strekker seg fra ca. 100 m o.h. opp til ca. 200 m o.h. med bratt terreng ned mor sjøen. Kartbladet viser en hytte/koie innenfor det mulige uttaksområdet. Det er liten bebyggelse i det omkringsliggende området. Avstand til nærmeste bebyggelse er ca. 500 m.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse