PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170963
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsheim
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ullensvang (1315-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 384188 Y-koord: 6708042
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Åsheim og Nesheim. Bergarten i området er av berggrunnsgeolog som har besøkt området vurdert som en opp til middelskornet granitt/granodioritt. De to områdene strekker seg fra sjøen og opp mot ca. 100 m o.h. Det er bebyggelse i nærheten 100-200 m fra de mulige uttaksområdene. Begge forekomstene har begrenset volum.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse