PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170967
Ulvik (4620) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvåle
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Ulvik (1316-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 387727 Y-koord: 6714636
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Bergarten i området er av berggrunnsgeolog som har besøkt området vurdert som en lys til middels grå gneis. Området strekker seg fra ca. 120m o.h. opp til ca. 260 m o.h. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området med unntak av et hus ca. 200 m fra det mulige uttaksområdet. Det er av observert en fin til middels kornet lys gneis i veiskjæring i området Solheim.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse