PUKKDATABASEN

Forekomstområde 170969
Modalen (4629) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mostraumshaugen
(Sist oppdatert 13.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Matre (1216-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320662 Y-koord: 6739889
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Området inne i Mosurdbukti rett syd av Heiene og rundt Straumsneset på østsiden av fjorden samt på vestsiden av fjorden fra Nottveitelvi og ca. 600 m sørover langs fjorden er i følge gamle dagbøker og kart tolket som en lys fint båndet kvartsdiorittisk bergart. Kartleggingen er utført langs fjorden fra båt. Et mulig uttaksområde på østsiden av fjorden ligger mellom 100 og 200 m o.h. med bratt terreng ned mot sjøen. Det er liten bebyggelse i det omkringliggende området. Avstand til nærmeste bebyggelse er ca. 350 m.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse