PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171027
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langbakken
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rena (1917-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632560 Y-koord: 6782018
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Pukkverk i tilknytning til Langbakken grustak. Det er startet prøvedrift med uttak på 7000 m3. Bergarten er en kvartsitt som varierer fra lys til mørkere rød og et rødlig kvartskonglomerat. Området er regulert for uttak, og det er planer om å utvide driften mot sør.

Bilder
1. Steinbruddet
2. Oppsprekking
3. Oppsprukket vegg

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 632570 Y-koord: 6782047

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt

Bilder
1. Ikke angitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse