PUKKDATABASEN

Forekomstområde 171049
Kvinnherad (4617) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Børnes
(Sist oppdatert 31.jul.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Husnes (1214-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323039 Y-koord: 6648099
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dioritt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Deler av neset har en god beliggenhet som er egnet for ttak. Det er lite innsyn mot området og kai er opparbeidet på stedet. Ressursgrunnlaget er begrenset, noe som tilsier kun bruk av et mindre, mobilt knuse-/sikteverk for å produsere byggeråstoff til det lokale markedet. Bergarten har en begrenset utbredelse på selve neset og er en massiv middelskornet kvartsdioritt.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse