GRUSDATABASEN

Forekomstområde 172465
Hitra (5056) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hemnskjell
(Sist oppdatert 09.sep.2002)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hemne (1421-1)
Hitra (1422-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 506767 Y-koord: 7040814
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten tolkes som en morenerygg med delvis sortert materiale. Ryggen ser ut til å ha en fjellkjerne. På sidene av ryggen ligger noe strandgrus. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs til lokal bruk.

Avsetning
Type(r) : Strandavsetning Form(er) : Randmorene
: Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 506767 Y-koord: 7040814

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse