GRUSDATABASEN

Forekomstområde 173212
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Utgarden
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469601 Y-koord: 6587713
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er bygd ut som et delta med toppflate på 190 moh. Massene er grove i overflaten med mye grus og stein som er egnet for knusing. Oppfølgende undersøkelser må gjøres for å bestemme mektigheter og utnyttbare volum. Forekomsten er å betrakte som en viktig, lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 19571 m2.
Volum : 97853 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 45%
Skog : 55%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 469602 Y-koord: 6587713

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Breelvavsetning


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse