PUKKDATABASEN

Forekomstområde 173401
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvåskollen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Siljan (1713-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 537322 Y-koord: 6569529
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Basalt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Mulig uttaksområde for framtidig pukkproduksjon. Området ligger innenfor en sone med basalt og avgrenses med syenitt mot øst og nord. Lauvåskollen er en markert "profilås" godt synlig sett fra vest. En fornuftig avgrensing av et eventuelt dagbrudd vil kunne hindre at profilen endres. Gunstig plassering av produksjonsområde i dalsøkket mellom Høgliåsen og Lauvåskollenpå med tilførselsveg til Rv. 32 sør for Heivann. Det er uvisst hvor effektivt et bruddet vil skjerme for støy for nærliggende bebyggelse ved Marker.

Bilder
1. Lausåskollen sett i perspektiv mot N med forlag til brudd
2. 3D illustrasjon med innsyn mot V nær bakkenivå

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse