PUKKDATABASEN

Forekomstområde 188988
Bremanger (4648) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gotraneset
(Sist oppdatert 25.okt.2004)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 294171 Y-koord: 6860646
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Trondhjemitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse