PUKKDATABASEN

Forekomstområde 189028
Tysvær (1146) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Såt
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311089 Y-koord: 6583808
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten ble kartlagt av NGU høsten 2001. Forsøk på å etablere uttak i området som en utvidelse av forekomsten 506-Espevik, er blitt avslått av Miljødepartementet i 2010.

Bilder
1. Geologisk kart

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse