PUKKDATABASEN

Forekomstområde 190063
Eidsvoll (3035) kommune, Viken fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjera pukkverk, avd Brensmork
(Sist oppdatert 03.mar.2014)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eidsvoll (1915-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620379 Y-koord: 6688860
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd og pukkverk er lokalisert i en lav åsrygg mellom gamle og nye E6. Bergarten er en lite oppsprukket grå gneis. På grunn av forholdsvis flatt landskap er steinbruddet drevet ned i terrenget og har en stuffhøyde på opp mot 20 meter.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 620440 Y-koord: 6688772

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. bilde 1 av 4 i serie sett motsørvest
2. bilde 2 av 4 i serie sett mot vest
3. Bilde 3 av 4 i serie set mot nordvest
4. Bilde 4 av 4 i serie sett mot nord
5. Bilde av stuffen sentralt i bruddet
6. Bilde av produksjonsutstyr
7. Bildene foran i panorama


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse