PUKKDATABASEN

Forekomstområde 191105
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hesjebakken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540777 Y-koord: 6727447
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart : Granitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Fastfjellsforekomst i en lys grå, middelskornet granitt vest for hovedveien. Det er også partier med en mer grovkornig gneisgranitt. Det er hauger med grovknust (0-30) masser igjen i bruddet. Masser herfra ble i 2003 benyttet i tilknytning til veganlegg. Forekomsten klassifiseres som en viktig ressurs i forsyningen av materiale til vegformål.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540771 Y-koord: 6727457

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Granitt

Bilder
1. Bilde av bruddet sett mot sørvest


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse