PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192000
Sola (1124) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Risavika
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303829 Y-koord: 6536025
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk

Beskrivelse
Det produseres i dag pukk fra fjellknauser innenfor et framtidig industriområde i Riasavika. Detr er planlagt å ta ut 5-600.000 tonn i løpet ev en periode på 5-6 år. Bergarten i dette område domineres av gneis, men det drives i dag i et område med veksling av lys kvartsitt og 0,2 -1 meter brede bånd med amfibolitt. Det drives på to stuffer med høyde 6-7 meter, og med et knuse- og sorteringsverk sentralt plassert mellom disse. Massene brukes til forskjellige formål i regionen og er et viktig tilskudd i markedet for knuste steinmaterialer.

Bilder
1. Oversiktsbilde over forekomstområdet sett mot øst

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303835 Y-koord: 6535970

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. bilde av stuffen sett mot nordøst
2. Bilde av stuffen sett mot nordøst


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse