PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192000
Sola (1124) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Risavika
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303829 Y-koord: 6536025
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Anleggspukkverk

Beskrivelse
Det produseres i dag pukk fra fjellknauser innenfor et framtidig industriområde i Riasavika. Detr er planlagt å ta ut 5-600.000 tonn i løpet ev en periode på 5-6 år. Bergarten i dette område domineres av gneis, men det drives i dag i et område med veksling av lys kvartsitt og 0,2 -1 meter brede bånd med amfibolitt. Det drives på to stuffer med høyde 6-7 meter, og med et knuse- og sorteringsverk sentralt plassert mellom disse. Massene brukes til forskjellige formål i regionen og er et viktig tilskudd i markedet for knuste steinmaterialer.

Bilder
1. Oversiktsbilde over forekomstområdet sett mot øst

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 303835 Y-koord: 6535970

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Kvartsitt

Bilder
1. bilde av stuffen sett mot nordøst
2. Bilde av stuffen sett mot nordøst


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse