PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192350
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torsteinsfjellet
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316531 Y-koord: 6526533
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Steinbrudd og pukkproduksjon i Torsteinsfjellet. Bergarten er en grå gneis som knuses og siktes til forskjellige fraksjoner og brukes lokalt til forskjellige formål.

Bilder
1. Bilde av framtidig uttaksområdet sett mot nord.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 316510 Y-koord: 6526541

Betydning : Ikke vurdert
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse