PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192484
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Heigre løssteinbrudd
(Sist oppdatert 20.okt.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 305005 Y-koord: 6526601
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Biprodukt pukk

Beskrivelse
Steinbruddet ligger i en åsrygg nord for gården. Hovedbergarten er en gneis og tas ut som blokk for bruk som steinmurer (tørrmur). Skrotstein blir brukt som fyllmasse. På bergarten er det ikke utført mekaniske tester, men massene kan knuses og brukes til enklere kommunale formål.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 304999 Y-koord: 6526596

Betydning : Ikke vurdert
Dom. bergart : Gneis

Bilder
1. Bilde av bruddet
2. Oversiktsbilde


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse