PUKKDATABASEN

Forekomstområde 192590
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nåselvatnet
(Sist oppdatert 19.jul.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319998 Y-koord: 6512266
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Prøven er tatt i vegskjæring.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse