PUKKDATABASEN

Typeområde 192608
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bastlitjørna
(Sist oppdatert 02.des.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320035 Y-koord: 6510864
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Forekomsten er en prøvelokalitet for mekanisk test av en hornblendegneis. Resultatene viser at bergarten kan brukes til faste dekker med årsdøgntrafikk ( ÅDT) på 1500-3000 kjøretøyer.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse