PUKKDATABASEN

Typeområde 192614
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oltedalsvatnet
(Sist oppdatert 02.des.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326637 Y-koord: 6522966
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Forekomsten er en prøvelokalitet ved riksveg 45 på nordsiden av Oltedalsvatnet. Bergarten er en hornblendegneis med årer av amfibolitt. Analyseresultatene viser at bergarten kan brukes i faste dekker på veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) på opp til 15000 kjøretøyer.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse