PUKKDATABASEN

Typeområde 192635
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Blikafjellet
(Sist oppdatert )

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317749 Y-koord: 6520940
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt

Beskrivelse
Forekomsten er en prøvelokalitet i en granitt i Blikafjellet med en kvalitet som tilfredstiller bruk i faste vegdekker med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 1500-3000 kjøretøyer.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse