PUKKDATABASEN

Typeområde 193768
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vela 1
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343727 Y-koord: 6593312
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Prøvetatt i vegskjæring.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse