PUKKDATABASEN

Typeområde 199990
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fiskebergåsen
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345468 Y-koord: 6596401
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dioritt

Beskrivelse
Prøve tatt i vegskjering av en grå, hornblendeførende kvartsdioritt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse