PUKKDATABASEN

Typeområde 199996
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Velaskaret 2
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345157 Y-koord: 6595815
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt

Beskrivelse
Prøve tatt i vegskjering av en sprett småporfyrisk, mørk grå metavulkanitt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse