PUKKDATABASEN

Typeområde 199998
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysingåsen
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338472 Y-koord: 6587975
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Prøve tatt i vegskjering av en grå, massiv, finornig gneis.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse