PUKKDATABASEN

Typeområde 200000
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Drengslig
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340459 Y-koord: 6595907
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granitt

Beskrivelse
Prøve tatt i vegskjering av en grå, spredt porfyrittisk, massiv metavulkanitt.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse