PUKKDATABASEN

Typeområde 200002
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsarødna
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336923 Y-koord: 6591574
Ressurs
Hovedbergartstype : Ikke klassifisert Dominerende bergart : Andre

Beskrivelse
Prøve tatt i vegskjering av en mørk, grå metavulkanitt med porfyriske lag.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse