PUKKDATABASEN

Forekomstområde 200573
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Lokalisering
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313280 Y-koord: 6881907
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Kombinert løsmasse- og fastfjellsuttak på veien fra Selje. Uttaket ser opprinnelig ut til å ha startet i en skredvifte, men etter at dene ble utdrevet, er det tatt ut noe i faast fjell. Det er ingen maskiner i bruddet. Kun aktuell for lokale uttak.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 313258 Y-koord: 6881865

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse