STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 200628
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Revsdalen
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336369 Y-koord: 6813467
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Innlagt med utgangspunkt i plandokumenter fra Førde kommune. Deponi av tunnelmasser fra krafverkutbygging. Området er regulert til maseuttak i Førde kommunes arealplan (2005-20017).

Bilder
1. Ikke angitt

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336438 Y-koord: 6813449

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart : Gneis


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse