STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 202968
Åseral (4224) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjerka
(Sist oppdatert 13.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Åseral (1412-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405164 Y-koord: 6491251
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 405198 Y-koord: 6491275

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse