PUKKDATABASEN

Typeområde 203106
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Litlahei
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 349056 Y-koord: 6603530
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Prøven er tatt like ved en prøvetatt lokalitet for mulig uttaksområde fra 1990, og vurderes som den som en viktig ressurs.

Bilder
1. Prøvelokalitet

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse