PUKKDATABASEN

Typeområde 203108
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kaldebekk
(Sist oppdatert 27.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348019 Y-koord: 6602742
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Bilder
1. Prøvelokalitet

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse