PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203116
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrvik
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343246 Y-koord: 6602094
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Mulig uttaksområde basert på topografi. Området er representert ved en prøve som er tatt i vegskjæring langs Rv. 13. Flere bergartstyper opptrer innenfor det angitte uttaksområdet.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse