PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203118
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kubbavika
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343968 Y-koord: 6603103
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Porfyr
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Mulig uttaksområde basert på topografi. Området er representert ved en prøve som er tatt i vegskjæring langs Rv. 13.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse