PUKKDATABASEN

Forekomstområde 203266
Oslo (301) kommune, Oslo fylke.
Navn på forekomstområdet: Skar steinbrudd
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nannestad (1915-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 598881 Y-koord: 6655407
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Tuff
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde

Beskrivelse
Forekomsten er et område med ingimbritt mellom Søndre- og Nordre Skar. I et nedlagt steinbrudd ble det i 2007 tatt prøver for å bestemme bergartens egenskaper for produksjon av pukk. Resultatene er meget gode og området bør kartlegges med hensyn til utbredelse og muligheter for etablering av pukkproduksjon.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 599181 Y-koord: 6655438

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Dacitt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse